Portfolio > Bracelets

14kt gold, stones:  jasper, amethyst, poppy jasper, sugelite, stitchtite, fossil tree fern
14kt gold, stones: jasper, amethyst, poppy jasper, sugelite, stitchtite, fossil tree fern
2009